Logo

Survey Kepuasan Siswa

Berikut merupakan rekapitulasi Survey Kepuasan Siswa SMK-SMTI Makassar setiap semester

Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Siswa pada semester 1 Tahun Ajaran 2020/2021

a. Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Siswa berdasarkan tingkat kepentingan

 

No

 

Uraian

Tingkat Kepentingan

Indeks Kepuasan

4

3

2

1

1.

Pelayanan

a. Wali Kelas

110

40

0

0

3.7

b. Perpustakaan

49

89

11

1

3.2

c. Security

66

84

0

0

3.4

d. Kesiswaan

133

17

0

0

3.9

e. Humas

71

72

7

0

3.4

f. Kurikulum

72

72

6

0

3.4

g. Bendahara

61

76

11

2

3.3

h. Bimbingan dan Konseling (BK)

63

77

10

0

3.4

2.

Sarana

a. Ruang Kelas

75

62

12

1

3.4

b. Laboratorium

96

53

1

0

3.6

c. WC

51

94

5

0

3.3

d. Tempat Parkir

74

68

7

1

3.4

3.

Kesiswaan

 

a. Upacara/Apel

75

62

12

1

3.4

b. Eskul

96

53

1

0

3.6

4.

PBM

 

a. Ketepatan Guru Masuk dan

 

Keluar Kelas

51

94

5

0

3.3

b. Penguasaan Materi Oleh Guru

74

68

7

1

3.4

Keterangan 

1 = Tidak Puas  2 = Kurang Puas  3 = Puas 4 = Sangat Puas


b. Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Siswa berdasarkan tingkat kepuasan

 

No

 

Uraian

Tingkat Kepentingan

Indeks Kepuasan

4

3

2

1

1.

Pelayanan

a. Wali Kelas

110

40

0

0

3.7

b. Perpustakaan

49

89

11

1

3.2

c. Security

66

84

0

0

3.4

d. Kesiswaan

133

17

0

0

3.9

e. Humas

71

72

7

0

3.4

f. Kurikulum

72

72

6

0

3.4

g. Bendahara

61

76

11

2

3.3

h. Bimbingan dan Konseling (BK)

63

77

10

0

3.4

2.

Sarana

 

a. Ruang Kelas

75

62

12

1

3.4

b. Laboratorium

96

53

1

0

3.6

c. WC

51

94

5

0

3.3

d. Tempat Parkir

74

68

7

1

3.4

3.

Kesiswaan

 

a. Upacara/Apel

75

62

12

1

3.4

b. Eskul

96

53

1

0

3.6

4.

PBM

 

a. Ketepatan Guru Masuk dan

 

Keluar Kelas

51

94

5

0

3.3

b. Penguasaan Materi Oleh Guru

74

68

7

1

3.4

Keterangan 

1 = Tidak Puas    2 = Kurang Puas    3 = Puas   4 = Sangat Puas